Pořadatel:  
1. Judo club Baník Ostrava z.s.
J. Misky 71/11, Ostrava-Dubina
Vedoucí campu: Mgr. Dryšl Marek
Kontakt: tel: 00420 604 650 727 , marekdrysl@1jcbo.cz

Své dítě můžete na akci přihlásit do 30.6.2019 popř. do naplnění kapacity judo campu. Po uvedeném datu si volná místa před zasláním objednávky ověřte u vedoucí kempu.

Na Judo camp 2019  je možné přihlásit  děti od ukončené 1. třídy ZŠ a starší.

Přihláška na JUDO CAMP
termín: 17.8.-24.8.2019
(sobota-sobota)

Jméno a příjmení dítěte*
Datum narození dítěte*
Rodné číslo dítěte*
Ulice*
Město*
PSČ*
Výška dítěte v cm (pro velikost trička)*
Velikost trička*
Jméno a příjmení matky*
Trvalé bydliště matky*
Mobilní telefon matky*
Jméno a příjmení otce*
Trvalé bydliště otce*
Mobilní telefon otce*
Poznámky - případné další důležité údaje
Úhradu budu chtít řešit přes zaměstnavatele (FKSP)*
Emailová adresa rodiče pro zaslání potvrzení a další komunikaci*
Závazně přihlašuji své dítě na letní judo camp 2019 a souhlasím se zpracováním osobních údajů dle zásad zpracování osobních údajů (GDPR) , týkající se ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). - Uveďte jméno osoby, která dotazník vyplnila !!!*

PROHLÁŠENÍ
Odesláním této přihlášky závazně přihlašuji  své dítě na letní sportovní judo camp a souhlasím s jeho cílem. Budu respektovat instrukce pořadatele. Jsem si vědom, že bez odevzdání řádně vyplněných dokladů (Nástupní list a Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte) nebude účastník do tábora přijat.