PRAVIDLA SOUTĚŽE HLEDÁME NEJLEPŠÍ SLOGAN

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Vymysli slogan na bus“ (dále jen „Soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům. Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu Pořadatele.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pořadatel soutěže
Pořadatelem Soutěže je společnost Agentura KLIKNI.CZ s.r.o., sídlem 2. května 199, 738 01, Frýdek-Místek,Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 31961, IČ: 27858367, DIČ: CZ27858367, dále jen „Pořadatel“).

Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen “Pravidla”).

Soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k sociální síti Facebook. Facebook s ní není žádným způsobem spojen. Účastník Soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace Pořadateli Soutěže a nikoliv sociální síti Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně Soutěže musí být směřovány Pořadateli, nikoliv Facebooku.

Trvání a místo soutěže
Soutěž se uskuteční ve dnech od 31.7.2016 do 30.8.2016 na území České republiky.

Soutěžní slogany a registrace do soutěže bude probíhat dle Pravidel na www.klikniacestuj.eu. Od 31.7.2016 do 30.8.2016 je možné se registrovat a zaslat soutěžní tip přes soutěžní formulář na www.klikniacestuj.eu .

V období od 31. 8. 2016 do 5.9. 2016. Nejzdařilejší slogany budou uveřejněny na www.klikniacestuj.eu. Z těch vybere porota jeden, který bude použit na bus HC Trans Team s.r.o.

Soutěž probíhá na webových stránkách Pořadatele na adrese https://klikniacestuj.eu/nas-bus/co-dame-na-bus/. Informace budou zveřejněny také na sociální síti Facebook na adrese

Podmínky účasti v Soutěži
Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba s doručovací adresou na území České republiky, s následující výjimkou (dále také jen „Soutěžící“):

(i) Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli a anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků řadě přímé.

(ii) V případě spotřebitelů mladších 18 let jsou tito povinni mít souhlas zákonného zástupce jak pro účast v soutěži tak pro případné převzetí výhry.

Soutěže se nemohou účastnit právnické osoby.

Podmínky účasti v soutěži jsou:

Registrace na portálu klikniacestuj.eu v registračním formuláři na https://klikniacestuj.eu/nas-bus/co-dame-na-bus/Tuto podmínku musí Soutěžící splnit všechny kompletně a bez výjimky.

Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel.

Vyloučení ze Soutěže
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty Soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také Soutěžící, u kterých má podezření na podvodné jednání, porušování dobrých mravů, falšování, nebo zneužívání a porušování Pravidel. Takto může být z účasti na Soutěži vyloučen i výherce.

Průběh Soutěže a výběr výherce
Po dobu trvání Soutěže je úkolem Soutěžících vymyslet originální slogan vystihující a stylově ladící ke zveřejnění na bus. Slogan nesmí mít žádný sexuální, hanlivý ani urážející podtext. Soutěžící může zaslat pouze jeden slogan.

Po ukončení Soutěže vybere porota z Agentury KLIKNI.CZ s.r.o. a HC Trans Team s.r.o. nejzdařilejší slogany, které publikuje na svých stránkách www.klikniacestuj.eu popř. na síti Facebook. Nejlepší slogan, který bude realizován a zobrazen na buse, bude odměněn. Výherce souhlasí s uvedením svého jména při vyhlášení výherního sloganu na www.klikniacestuj.eu.