Dotazník k účasti na kongresu Rio de Janeiro v termínu 13.-20.10.2018

Zájemce prosíme o vyplnění dotazníku a odeslání online obratem !

Tituly
Jméno*
Příjmení*
Emailová adresa*
Datum narození*
Mobilní telefon*
Ulice*
Město*
PSČ*
Číslo cestovního dokladu*
Platnost cestovního dokladu*
Kdy a kým byl cestovní doklad vystaven*
Poznámky