Seznam osob se zájmem o sdílený kontakt k dispozici do 17.10.2018