Celodenní výlet
NICOSIA + KYRENIA + BELLAPAIS

Objednávku výletu, prosím, proveďte nejpozději do 17.3.2018

V případě zájmu o pojištění Allianz tuto položku zaškrtněte. Jedná se o neomezené krytí léčebných výloh a případného storna výletu při neúčasti na zájezdu na Severní Kypr.  Výlet je zaškrtnut automaticky.